Informace

O nás

Cílem společnosti od jejího zrodu bylo vyvíjet a uvádět na trh přípravky pro zdravou kůži založené na komponentech zdravé kožní mikroflory v kombinaci s látkami enviromentálních mikroorganismů.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových přípravklů je součástí naší každodenní práce. Základem je studium klíčových článků ve vědecké literatuře a jejich kritické zhodnocení s cílem extrahovat pro nás kritické informace v dnešní záplavě publikovaných poznatků. Na základě studia literatury a našich předchozích zkušeností přistoupíme k formulaci projektu a jeho přiřazení k některému z projektů buď interního, firemného výzkumu nebo projektu s podporou z veřejných zdrojů dle pravidel ES. Pokud vycházíme z hypotéz publikovaných ve vědecké a lékařské literatuře je vždy prvým krokem ověření toho, jak představy fungují v našich rukou nejprve na laboratorní a posléze i na praktické úrovni. Jakmile se objeví prvý experimentální přípravek, okamžitě zkoušíme jeho praktické použití, přitom spoléháme na síť dobrovolníků – zdravých jedinců i jedinců se specifickými chorobami kůže. Pokud projde přípravek tímto sítem, zahajujeme jednání s partnery provádějícími laboratorní i praktické testování. Pokud je vše v pořádku, rychle zahajujeme jednání s odbornými firmami odpovědnými za provedení nezávislých testů a vydání Zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravku. Vydáním této Zprávy, notifikací výrobku na evropském CPNP portálu kosmetiky a vydáním PIF souboru k prvé vyrobené šarži se otevírá cesta produktu na trh v zemích ES. Druhou kritickou oblastí je pro nás trh ve Spojených státech, kde však sleduje odborná autorita FDA svá vlastní pravidla. Velmi pečlivě se sleduje, zda někdo neprodává kosmetický přípravek s tvrzeními, které by mohly poukazovat na jiné než kosmetické účinky. V kterémkoliv stádiu vývoje, ale vždy před zveřejněním jakýchkoliv dat, je třeba provést ochranu duševního vlastnictví na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze s následnou patentovou ochranou v dalších zemích a regionech (ES, USA). Firma BiomCare získala v roce 2018 Užitný vzor, v roce 2020 patent a v roce 2022 další Užitný vzor. Příslušné dokumenty ke dvěma doposud získaným patentovým rodinám lze nalézt v mezinárodních patentových databázích (například Espacenet Advanced Search, Applicant: BiomCare).

Poslání firmy

Posláním firmy je vývoj a výroba unikátních kosmetických, zdravotnických a perspektivně i léčivých přípravků nejvyšší kvality pro udržení a restauraci zdravého mikrobiomu kůže a přilehlých sliznic. Výsledky mezinárodního výzkumu v posledních dvaceti letech jednoznačně prokázaly důležitost blahodárných mikroorganismů fyziologické kožní mikroflory na zdraví kůže. Urychlení procesu znovuobnovení poškozené přirozené mikroflory je přitom možno katalyzovat s pomocí komponent enviromentálních mikroorganismů schopných rozrušit biofilmy s patogeny s následnou eliminací uvolněných patogenů a zklidněním imunitního systému. Na tomto konceptu byl založen původní návrh třísložkového přípravku Dermaferm KOMPLET s aplikačním protokolem podle schématu čištění – zklidnění – výživa zabírající celkem tři týdny. Pro moderní uživatele zvyklé na instantní účinné přípravky se tato aplikace může zdát příliš dlouhá. Proto jsme velmi povzbuzeni našimi novými výsledky s kombinovaným přípravkem Derma.Ferm KOMBI s týdenním aplikačním protokolem.

Historie

Firma BiomCare s.r.o. byla ustavena v březnu 2018 čtyřmi společníky s dlouholetými zlušenostmi v oboru. Cílem firmy od jejího zrodu bylo vyvíjet a uvádět na trh přípravky pro zdravou kůži založené na komponentech zdravé kožní mikroflory v kombinaci s látkami enviromentálních mikroorganismů. Sídlem firmy se stalo záhy po jejím zrodu evropské výzkumné centrum CAVD Dobříš. Již rok po svém založení byla firma schopna klíčové poznatky o svých příprsvcích patentovat a následně uvést na trh prvé dva přípravky DermaFerm® KOMPLET a AKUT. V době pandemie COVID-19 byla obchodní činnost utlumena i když se přípravky ukázaly velmi užitečné při regeneraci kůže sester a pečovatelů zničení intenzivním používáním desinfekcí. Zároveň bylo období pandemie využito k vývoji a dotažení dvou nových výrobků Virarest® a Virarest® Oral. V současné době pokračuje vývoj dalších přípravků, například olejová emulze DermaFerm® KOMBI na velmi citlivou pleť u akné a olejová emulze / gel na popáleniny a nehojící se rány.

Projekty a technologie

Firma řešila v minulých letech větší množství projektů veřejné podpory a několik interních firemních projektů. V prvé kategorii jde zejména o evropské OPPIK projekty vypisované MPO ČR v rámci několika různých programů. V minulém roce již firma úspěšně dořešila výzkumný voucher nazvaný Látky S. epidermidis účinné proti virům. Pokračuje řešení technologického projektu v programu Partnerství znalostního transferu nazvaný Vývoj nových kosmetických a zdravotnických prostředků. Cílem tohoto projektu je zavedení laboratorních postupů a technologií u firmy bez předchozí zkušenosti v této oblasti s pomocí asistentů znalostního transferu dojíždějících do firmy ze spolupracujícího akademického pracoviště. Pokud jde o projekty firemního výzkumu, za zmínku stojí zejména projekt směřující k optimalizaci postupů pro přípravu účinných látek extrakcí z biotechnologicky kultivovaných mikroorganismů a dále projekt zaměřený na vývoj nového přípravku na úlevu u osob s akné a nového veterinárního přípravku. Na projektech pracuje mladý tým složený z jednoho studenta bakalářského studia, tří studentů magisterského studia a dvou doktorandů pod vedením zkušeného odborníka Dr. Jana Engla.
Pro české titulky stiskněte přímo na obrazovce YouTube:
Nastavení -> Titulky-> Automatický překlad -> Czech

Kancelář

Laboratoř

Spolupráce

Pokrok u malé biotechnologické firmy by nebyl možný bez spolupráce s řadou odborných spolupracujících pracovišť. Na prvém místě je třeba jmenovat Výzkumný ústav veterinárních léčiv (VÚVeL) Brno garantující zejména přípravu účinných látek pomocí fermentačních technologií a transfer znalostí do firmy. Základ olejové emulze kosmetického přípravku byl vyvinut ve spolupráci s odbornou chemickou firmou a další spolupráce na výrobcích probíhá zejména s poskytovateli Zprávy o bezpečnosti, malou rodinnou firmou vyrábějící plastové obaly, malou rodinnou tiskárnou a též s patentovou kanceláří Hák, Janeček a Švestka pečující o naše firemní patentové portfolio.

Kde pracujeme

Firma využívá zázemí Centra aplikovaného výzkumu Dobříš (CAVD Dobříš), jediného technologického parku ve Středočeském kraji s participací biotechnologických firem. Centrum je celkově zejména zaměřeno na ekologicky a energeticky šetrné výrobní postupy, což velmi dobře souzní s filozofií firmy BiomCare sledující zásady udržitelného rozvoje a šetrného vztahu k životnímu prostředí.

Cesta k nám

Motem evropského výzkumného centra CAVD Dobříš je výrok „Ze soustředění mne nic nevyruší“. Oprávněnost tohoto mota se stane zřejmou při pohledu na mapu umístění výzkumného centra nacházejícího se v nádherném lesním prostředí na hřebeni Brd v prostorách bývalé raketové základny. I přes tento téměř horský charakter našeho pracoviště je dostupnost velmi dobrá s dopravou z Prahy trvající za normálního provozu asi 40 – 50 minut. Nejrychlejší přístup k nám je z dálnice D4 přes Dobříš směrem na Hostomice. Projede se kolem sanatoria v Dobříši a důběžářského závodu, po překonání vrcholu na hřebeni Brd se sjede asi 500 m dolů na malé parkoviště vpravo a pokračuje se podle mapy lesní silnicí až k nám. Alternativní přístup je z dálnice D5 opět směrem na Hostomice a Dobříš s odbočením doleva na stejném parkovišti a dále opět rovně cca 6 km po lesní silnici. Upozorňujeme návštěvníky na častý výskyt lesní zvěře prudce přebíhající lesní silnici a proto nezbytnou opatrnost. Dobrá dostupnost Centra silniční dopravou je důležitá z hlediska logistiky – přívoz materiálů do výrobny a transport hotových výrobků. GPS data pro Centrum jsou 49.845559000050606 a 14.16055604039243.
2024 © Biomcare.cz | Zásady ochrany osobních údajů | Vytvořeno ve spolupráci s Digitální dílnou.